ലോറിയും ഓട്ടോയും കൂട്ടിയിടിച്ചു… രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചുകൊല്ലം: കൊല്ലത്ത് വാഹനാപകടത്തിൽ രണ്ടു മരണം. പരിമണത്ത് ലോറിയും ഓട്ടോറിക്ഷയും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചത്. മരിച്ചവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. 

Post a Comment

Previous Post Next Post