വേങ്ങരയിൽ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി
മലപ്പുറം  വേങ്ങരയിൽ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

കന്തസാമി 60 വയസ്സ് ആണ് മരണപ്പെട്ടത് 

മൃതദേഹം തിരൂരങ്ങാടി ഗവണ്മെന്റ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ updating....

01-08-2023  09-01pm

Post a Comment

Previous Post Next Post