കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ നാളെ16/09/2023 ലെ ഒ പി. വിവരങ്ങൾ*🩺ജനറൽ ഒ പി*

*🩺ദന്തരോഗ വിഭാഗം*

*🩺ശിശുരോഗ വിഭാഗം*

*🩺ഇ.എൻ. ഡി വിഭാഗം*

ഓ പി ടിക്കറ്റ് രാവിലെ 8:00 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 .30 വരെ* അവധിദിവസങ്ങളിൽ 11 .30 വരെ ഫോൺ നമ്പർ 04936 20 6226

*സായാഹ്ന ഒ പി (ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 03 മണിമുതൽ 07: 30വരെ)*(സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല )Post a Comment

Previous Post Next Post