സുൽത്താൻ ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രി നാളെ (20/09/2023) ഒപി വിവരങ്ങൾ0️⃣1️⃣ 🩺ശിശുരോഗ വിഭാഗം


 0️⃣7️⃣🩺  സർജറി വിഭാഗം 


0️⃣8️⃣🩺 എൻ സി ഡി വിഭാഗം 


0️⃣9️⃣🩺ത്വക്ക് രോഗ വിഭാഗം 


1️⃣0️⃣ 🩺 ജനറൽ ഒ പി


1️⃣2️⃣🩺ദന്ത രോഗ വിഭാഗം


ഫിസിയോ തെറാപ്പി

( ഒന്നു മുതൽ 18 വയസ്സുവരെ മാത്രം)


*ഒ പി സമയം; 8. 00 മണി മുതൽ 1 വരെ (ഞായർ 12 മണി വരെ മാത്രം)*


☎️ *കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്* *വിളിക്കുക:04936 221 200*Post a Comment

Previous Post Next Post