കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ നാളെ (25/09/2023)ഒ പി. വിവരങ്ങൾ*🩺ജനറൽ ഒ പി*


*🩺ശിശുരോഗ വിഭാഗം*


 *🩺ദന്തരോഗ വിഭാഗം*


*🩺 അസ്ഥിരോഗ വിഭാഗം*


*🩺ത്വക്ക് രോഗവിഭാഗം*


*🩺 ജനറൽ മെഡിസിൻ വിഭാഗം*


 *🩺 ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം*

 ഒ പി ടിക്കറ്റ് രാവിലെ 8:00 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12:30വരെ,അവധി ദിവസങ്ങളിൽ 11 .30 വരെ 

☎️ഫോൺ നമ്പർ 04936 20 6226

*സായാഹ്ന ഒ പി (ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 03 മണിമുതൽ 07: 30 വരെ)*(സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല)Post a Comment

Previous Post Next Post