സുൽത്താൻ ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രി നാളത്തെ (10/10/2023) ഒപി വിവരങ്ങൾ0️⃣1️⃣ 🩺 ശിശുരോഗ വിഭാഗം

0️⃣3️⃣ 🩺 ഇ എൻ ടി  വിഭാഗം

0️⃣5️⃣🩺നേത്ര രോഗ വിഭാഗം  

0️⃣8️⃣ 🩺 എൻ സി ഡി വിഭാഗം

1️⃣0️⃣ 🩺ജനറൽ ഒ പി

1️⃣3️⃣ 🩺ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം

*ഒ പി സമയം; 8. 00 മണി മുതൽ 1 വരെ (ഞായർ 12 മണി വരെ മാത്രം)*

☎️ *കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്* *വിളിക്കുക:04936 221 200*Post a Comment

Previous Post Next Post