വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് (മാനന്തവാടി) നാളെ 17/10/2023.ലെ ഒ പി വിവരങ്ങൾ 👇


*Medicine*. ✅

*Surgery*. ✅            

*Gynecology*. ✅

*Pulmonology*. ✅

*Psychiatry*. ✅        

*Paediatric*. ✅

 *Cardiology*. ✅

*ENT*. ✅

*Ophthalmology* ✅

*PMR*. ❌               

*Orthopedic*. ✅

*Dermatology*. ❌

*Dental*. ✅

*രാവിലെ 8 മണി മുതൽ ഉച്ചക്ക് 1 മണി വരെ*

 *ജനറൽ- ഒപി രാവിലെ 8: മുതൽ വൈകിട്ട് 7:30 വരെ*

ആക്‌സിഡന്റ് റെസ്ക്യൂ 24×7 എമർജൻസി ഹെല്പ് ലൈൻ നമ്പർ 9526222277

 NB :മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയം.. ഒപി ലിസ്റ്റിലെ മാറ്റങ്ങൾ അറിയാൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക....

Post a Comment

Previous Post Next Post