വെട്ടുകാട് ഓട്ടോയും ബസ്സും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം

 


കൊണ്ടോട്ടി എടവണ്ണപാറ റൂട്ടിൽ വെട്ടുക്കാട് സ്വകാര്യ ബസ്സും ഓട്ടോയും കൂട്ടിയിടിച്ചു  കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായി വരുന്നു updating...

Post a Comment

Previous Post Next Post