കോട്ടയത്ത് അമോണിയ കയറ്റിയ ടാങ്കർ ലോറി തോട്ടിലേയ്ക്ക് മറിഞ്ഞു; കിണർ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നവ ർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദേശംകോട്ടയം: എലിക്കുളത്ത് അമോണിയ കയറ്റി വന്ന ലോറി മറിഞ്ഞ് അപകടം. ലോറിയിൽ നിന്ന് അമോണിയ പൂർണമായും സമീപത്തെ തോട്ടിലേക്ക് ഒഴുകി. ഇതോടെ എലിക്കുളം മഞ്ചക്കുഴി ഭാഗത്ത് കിണർ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ജാഗ്രത നിർദേശം നൽകി. വെള്ളത്തിന് നിറവ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

Post a Comment

Previous Post Next Post