തൃശൂർ ടൌൺ വെസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാരനെ വിശ്രമമുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിതൃശൂർ: പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോലീസുകാരൻ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. തൃശൂർ ടൌൺ വെസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാരൻ ഗീതു കൃഷ്ണൻ ആണ് മരിച്ചത്. രാവിലെ എഴേ കാലോടെ സ്റ്റേഷനിലെ വിശ്രമമുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.


കൊല്ലം സ്വാദേശിയാണ് ഗീതുകൃഷ്ണൻ. ഏറെ നാളായി വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട്. സാമ്പത്തീക ബാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നതായും കടുത്ത മാനസീക സമ്മർദം അനുഭവിച്ചിരുന്നതായും പറയുന്നു.

Post a Comment

Previous Post Next Post