ചുരത്തിലെ 28 ആം മൈലിൽ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട ആംബുലൻസ് തട്ടുകടയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി അപകടം ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്

താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ 28 ആം മൈലിൽ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട ആംബുലൻസ് തട്ടുകടയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി അപകടം

അപകടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഗതാഗത തടസ്സങ്ങളൊന്നും നേരിടുന്നില്ല.പരിക്ക് പറ്റിയയാളെ അടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടു പോയിട്ടുണ്ട്

Post a Comment

Previous Post Next Post