കാണ്മാനില്ലഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ശ്രീജയ,16 വയസ്സ് ഇന്നലെ 26-11-2023 ഞായർ വൈകുന്നേരം 5 മണി മുതൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കുറ്റിപ്പുറം പാണ്ടികശാലയിൽ നിന്നും കാണാതായിരിക്കുന്നു. കണ്ടുകിട്ടുന്നവർ കുറ്റിപ്പുറം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറുകളിലോ ബന്ധപെടുക :6238700643 8848927081 7034920443 9605196023

 വെരിഫിക്കേഷൻ സുധീർ പട്ടാമ്പി

8129858332

Post a Comment

Previous Post Next Post