വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് (മാനന്തവാടി) നാളെ 02/03/2024. വെള്ളി ഒ പി വിവരങ്ങൾ 👇


*Medicine*. ✅


*Surgery*. ✅           


*Gynecology*. ✅


*Pulmonology* ✅️


*Psychiatry*. ✅


*Paediatric*. ✅                


*Cardiology*. ❌


*ENT ✅*


*Ophthalmology* ✅       


*PMR*. ❌️


*Orthopedic* ✅


*Dermatology* ❌️


*Dental* ✅


*വയനാട് ഗവ.മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇ-ഹെൽത്ത് സംവിധാനം ആരംഭിച്ചതിനാൽ ഒപി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ UHID കാർഡ് നിർബന്ധമാണ്.*


 *UHID കാർഡ് ഇല്ലാത്തവർ ആധാർ കാർഡും മൊബൈൽ ഫോണുമായി വന്നു ഒപി കൗണ്ടരിൽ നിന്നും UHID കാർഡ് നിർബന്ധമായും എടുക്കേണ്ടതാണ്*


   *ജനറൽ- ഒപി രാവി ലെ 8: മുതൽ വൈകിട്ട് 7:30 വരെ*


ആക്‌സിഡന്റ് റെസ്ക്യൂ 24×7 എമർജൻസി ഹെല്പ് ലൈൻ നമ്പർ വയനാട് 8606295100


 NB :മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയം.. ഒപി ലിസ്റ്റിലെ മാറ്റങ്ങൾ അറിയാൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.....http://www.accidentrescue.in/2024/02/010032024.html?m=1


⊶⊷⊶⊷❍❍⊶⊷⊶⊷

*വയനാട് ജില്ലയിൽ നടക്കുന്ന അപകട വാർത്തകളും, എമർജൻസി അറിയിപ്പുകളും വേഗത്തിൽ അറിയാൻ ആക്‌സിഡന്റ് റെസ്ക്യൂ 24×7 വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക👇*

https://chat.whatsapp.com/JR1HYU2hjzrKrMsKS0qnBZ

Post a Comment

Previous Post Next Post