ബൈക്ക് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ ഇടിച്ച് യാത്രക്കാരൻ മരിച്ചുചെറുവത്തൂർ :മോട്ടോർ ബൈക്ക് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ ഇടിച്ച് യാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു. തൃക്കരിപ്പൂർ മണിയനോടിെ തെക്കെ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞമ്പാടിയുടെ മകൻ ടി.വി. വിജയൻ 55 ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം. ഇന്നലെ ഉച്ചക്ക് ആയിറ്റി ജംഗ്ഷന് സമീപമാണ് അപകടം.വിജയൻ ഓടിച്ച

ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് പോസ്റ്റിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ചന്തേര പൊലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തി. ടൈൽസ് മേസ്ത്രി

യാണ് . ഭാര്യ സുശീല. മക്കൾ വിദ്യ, ദിവ്യ, ധന്യ

Post a Comment

Previous Post Next Post