കാറും ടിപ്പർ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടംമലപ്പുറം മഞ്ചേരി റൂട്ടിൽ ഇരുമ്പുഴി പാലത്തിനു സമീപം വേങ്ങര സ്വദേശികൾ സഞ്ചരിച്ച കാറും ടിപ്പർ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം   കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായി വരുന്നു 

Post a Comment

Previous Post Next Post