ടിപ്പർ ലോറി തലയിലൂടെ കയറി സ്ത്രീക്ക് ദാരുന്ന മരണം

  


 എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂർ മെയിൻ സിഗ്നലിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ തലയിൽ കൂടി ടിപ്പർ കയറി  ഇറങ്ങി അഥി ദാരുണമായ മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു  ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അൽപ്പം  മുമ്പ്  ആണ് അപകടം. പോലീസും  ഫയർ ഫോയ്‌സും    സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്Post a Comment

Previous Post Next Post