🏥നിലമ്പുർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ [09/03/2024 ശനി ] ഒ.പി യിൽ ഉള്ള ഡോക്ടർ മാരുടെ വിവരങ്ങൾ  *🩺ക്യാഷ്വാലിറ്റി = ✅*


*🩺ജനറൽ ഒ.പി = ✅*


*🩺മെഡിസിൻ = ✅*


*🩺ശിശുരോഗം = ✅*


*🩺ദന്ത രോഗം = ❌*


*🩺അസ്ഥി രോഗം = ✅*


*🩺ത്വക്ക് രോഗം = OT*


*🩺പ്രസവം = OT*


*🩺നേത്ര രോഗം = ❌*


*🩺ശ്വാസകോശ രോഗം =* *MEDICINE OP* 


*🩺ഇ.എൻ.ടി = ❌*


*🩺പാലിയേറ്റീവ് = HOME CARE*


*🩺വിമുക്തി = ✅*


*🩺അനസ്തേഷ്യ = ✅*


*🩺സർജറി = OT*


*🩺രക്ത ബാങ്ക് = ✅*


*🩺ഫിസിയോ തെറാപ്പി ✅*


*🩺സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക് STOMACLINIC  , SAWAS CLINIC, NCD*


സംശയങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം 0493220351


 NB :മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയം.. 

Post a Comment

Previous Post Next Post