കോഴിക്കോട് കൂരാച്ചുണ്ടിൽ നാളെ എൽ ഡി എഫ് ഹർത്താൽ


 കോഴിക്കോട്   കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ കക്കയത്ത് കർഷകൻ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ നാളെ കൂരാച്ചുണ്ടിൽ എൽ ഡി എഫ് ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. തുടർച്ചയായി വന്യജീവികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിഹാരം കാണണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ചാണ് എൽ ഡി എഫ് ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്

Post a Comment

Previous Post Next Post