തിരൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രി OP ( 05-03-2024 ചൊവ്വ ) ലഭ്യമായ ചികിത്സാ വിവരങ്ങൾ *🩸ജനറല്‍ ഒ.പി* ഉണ്ട് ✅


*🩸മെഡിസിൻ വിഭാഗം* 50 ടോക്കൺ ✅


*🩸എല്ല് രോഗ വിഭാഗം* ഉണ്ട് ✅


  *🩸ശിശു രോഗ വിഭാഗം* ഉണ്ട് ✅


*🩸മനോരോഗ വിഭാഗം* ഇല്ല ❌


*🩸 ചർമ്മ രോഗ വിഭാഗം* ഇല്ല ❌


*🩸ഇ.എന്‍.ടി വിഭാഗം* ഉണ്ട് ✅


*🩸നേത്ര രോഗ വിഭാഗം* ഉണ്ട് ✅


*🩸സർജറി വിഭാഗം* ഉണ്ട് ✅


*🩸ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ* ഇല്ല ❌


*🩸ദന്തരോഗ വിഭാഗം* ഉണ്ട് ✅


*🩸സ്ത്രീ രോഗ വിഭാഗം* ഇല്ല ❌


*🩸ക്യാൻസർ പാലിയേറ്റീവ്* ഇല്ല ❌


*🩸ശ്വാസകോശ അലർജി വിഭാഗം* ഇല്ല ❌


*🩸ഉദരണ കരൾ രോഗ വിഭാഗം* 75 ടോക്കൺ✅


*OP രാവിലെ 8 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 1 മണി വരെ*

 NB :മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയം.Post a Comment

Previous Post Next Post