കാൺമാനില്ല

CASE CLOSED

കാണാതായ ആളെ കണ്ടെത്തിയതായി വിവരം ലഭിച്ചു ഫോർവെർഡ് ചെയ്ത് സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി 🙏

 ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂർ തണ്ടേക്കാട്  സ്വദേശി  മക്കാർ എന്ന ആളെ 12.04.2024 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 4 മണി മുതൽ എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂരിൽ. നിന്നും കാൺമാനില്ല. എന്തങ്കിലും വിവരം കിട്ടുന്നവർ ഈ നമ്പരിലോ 9400925347 അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊ അറിയിക്കുക🙏

Verifyd :അയൂബ് ഖാൻ പെരുമ്പാവൂർ 9947123241

Post a Comment

Previous Post Next Post