ബൈക്ക് അപകടം യുവാവ് മരണപ്പെട്ടു മലപ്പുറം തിരൂർ വൈലത്തൂർ ചിലവിൽ. ചെറുപറമ്പ് സ്വദേശി   വളപ്പൊടി കച്ചവടക്കാരൻ കോഴിക്കോടൻ  അബ്ദുറഹ്മാന്റെ. മകൻ ജംഷീർ എന്നവർ മരണപ്പെട്ടു  കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 

അറിവായിട്ടില്ല Post a Comment

Previous Post Next Post