അപകടത്തിൽ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ ആളുടെ ബന്ധുക്കളെ തേടുന്നു

 


ഈ ഫോട്ടോയിൽ ആൾ 19/05/2024 രാത്രി 11:45ഓടെ കുറ്റനാട് ചാലിശ്ശേരി റോഡിൽ KTC കമ്പനിയുടെ അടുത്ത് വെച്ച് വാഹനം ഇടിച്ച് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ്  കുന്നംകുളം റോയൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേത്തിപ്പിക്കുകയും തുടർന്ന് തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റിയ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന . ആളെ തിരിച്ചറിയുന്നവർ  താഴെ കാണുന്ന നമ്പറുമായോ  തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലുമായോ ബന്ധപ്പെടുക

ജനകീയ കമ്മറ്റി ആംബുലൻസ് ട്രൈവർ 

9745660660

Post a Comment

Previous Post Next Post