വയോധികനെ റോഡരികിൽ മരണപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിമഞ്ചേരി അരീക്കോട് റോഡിൽ കാരാപ്പറമ്പ് ഞാവലിൽ റോഡ് അരികിൽ വയോധികൻ മരണപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല

Post a Comment

Previous Post Next Post