താനൂർ ഓലപ്പീടികയിൽ യുവതിയെ വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി


മലപ്പുറം താനൂർ ഓലപ്പീടികയിൽ യുവതിയെ വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.ഒറങ്ങട്ട് രുബിത  32 വയസ്സ് എന്ന യുവതി ആണ് മരിച്ചത്.   രണ്ടു കുട്ടികളുട മാതാവാണ് മരണപ്പെട്ട രുബിത

 മൃതദേഹം തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി 
Post a Comment

Previous Post Next Post