കാലടി പുഴയിൽ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ യുവാവ് മുങ്ങി മരിച്ചു.

 


 കാലടി പുഴയിൽ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ യുവാവ് മുങ്ങി മരിച്ചു.   

 ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ അടിമാലി പഞ്ചായത്തിലെ പത്താം മൈൽ ദേവിയാർ കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന ജിഷ്ണു മുരളിയാണ് മരണപെട്ടത്.

Post a Comment

Previous Post Next Post