സ്വകാര്യ ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ടു, റോഡിന് സമീപത്തെ വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി; അപകടത്തിൽ ഡ്രൈവർക്ക് പരിക്ക്പാലക്കാട്: ബസ് വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി അപകടം. തണ്ണിശ്ശേരിയിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ടാണ് ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയത്. വീടിന്റെ മുൻവശത്ത് ആളുകളില്ലായിരുന്നതിനാൽ വലിയ അപകടം ഒഴിവായി.


നെൻമാറയിൽ നിന്ന് പാലക്കാടേക്ക് വരികയായിരുന്ന ബസാണ് ഇടിച്ചത്. അപകടത്തിൽ ഡ്രൈവർക്ക് പരുക്കേറ്റു.

Post a Comment

Previous Post Next Post