നായകൾ കൂട്ടത്തോടെ കുറകെ ചാടി ഓട്ടോ നിസാനിൽ ഇടിച്ച് അപകടം ഓട്ടോഡ്രൈവർക്ക് പരിക്ക്

 


ചേളാരി: അലുങ്ങലിൽ ഓട്ടോ നിസാനിൽ ഇടിച്ചു അപകടം.

ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ചേളാരി സ്വദേശി ധനയന് ആണു പരിക്ക് പറ്റിയത്

ചേളാരി ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ഓട്ടോയുടെ മുൻപിലേക്ക് നായ്കൾ കൂടത്തോടെ ചാടിയപ്പോൾ

നായയിൽ ഇടിച്ചു നിയന്ത്രണം വിട്ട ഓട്ടോ അലുങ്ങൽ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന നിസാനിൽ ഇടിക്കുക ആയിരുന്നു.

തലക്കും കാലിനും പരുക്കേറ്റ ഡ്രൈവറെ പ്രാഥമിക ചികിത്സക്ക് അടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ഹോസ്പിറ്റലിലും പിന്നീട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കും കൊണ്ട് പോയി.

Post a Comment

Previous Post Next Post