ഞാങ്ങാട്ടിരിയിൽ ബൈക്ക് അപകടം KSEB ജീവനക്കാരൻ മരണപ്പെട്ടുപാലക്കാട്‌ പട്ടാമ്പി ഞാങ്ങാട്ടിരി കയറ്റത്തു ബൈക്ക് അപകടം .പടിഞ്ഞാറങ്ങാടി കെഎസ്ഇബി ജീവനക്കാരൻ മരണപ്പെട്ടു.


കൊല്ലം സ്വദേശി ഷിബുരാജ് ആണ് അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടത്. പടിഞ്ഞാറങ്ങാടി കെഎസ്ഇബിയിൽ ലൈൻമാനായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. ഇന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോകുന്ന ദിവസമാണ് അപകടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

   

 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല

Post a Comment

Previous Post Next Post