നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ച് യുവാവിന് പരിക്ക്തൃശ്ശൂർ  പട്ടിക്കാട്. ദേശീയപാത പാണഞ്ചേരിയിൽ

ബൈക്ക് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് വടക്കുഞ്ചേരി

ചീരക്കുഴി അസീസ് (40) ന് ഗുരുതരമായി

പരിക്കേറ്റു. കാലിന് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ

അസീസിനെ തൃശ്ശൂർ ജൂബിലി മിഷൻ

ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇന്ന്

രാവിലെ 7 മണിയോടെയാണ്

അപകടമുണ്ടായത്. വടക്കുഞ്ചേരിയിൽ

നിന്നും തൃശ്ശൂരിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേയാണ്

അപകടം സംഭവിച്ചത്. നിയന്ത്രണം വിട്ട

ബൈക്ക് ദേശീയപാതയിലെ ഡിവൈഡറിൽ

ഇടിച്ചാണ് അപകടം. മറ്റു വാഹനങ്ങൾ ഒന്നും

അപകടത്തിൽ പെട്ടിട്ടില്ല.


ആക്‌സിഡന്റ് റെസ്ക്യൂ 24×7

എമർജൻസി ആംബുലൻസ് സർവീസ് 👇

PEECHI AMBULANCE SERVICE 🚑 MOBILE FREEZER & ICU AMBULANCE SERVICE പട്ടിക്കാട് 

9656701101 , 9496307101

Post a Comment

Previous Post Next Post