മിനിലോറിയിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ മരിച്ചുആലപ്പുഴ: കണ്ടല്ലൂരിൽ മിനിലോറിയിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു. കണ്ടല്ലൂർ തെക്ക് ബേബിഭവനത്തിൽ ഇന്ദിരാത്മജൻ (ബേബി -60) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ 7.30ന് കളരിക്കൽ മണിവേലിക്കടവ് റോഡിലായിരുന്നു അപകടം. ലോറിയുടെ ഡ്രൈവർക്കും പരുക്കേറ്റു. മണ്ണ് കയറ്റി വന്ന ലോറിയുടെ ആക്സിൽ ഒടിഞ്ഞതാണ് അപകട കാരണമെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

Post a Comment

Previous Post Next Post