കോഴിക്കോട് ഗവ: മെഡിക്കൽ കോളേജ് (19-08-2023 ശനി ) ഒ.പി.യിലെ പ്രധാന ഡോക്ടർമാർ👇


 *സർജറി വിഭാഗം* *ഡോ.സി.രമേശൻ*

*ഓർത്തോവിഭാഗം*

*ഡോ രാജേഷ് പുരുഷോത്തമൻ*

*മെഡിസിൻവിഭാഗം*

*ഡോ മുഹമ്മദ്ഷാൻ*  

 *ഇ.എൻടിവിഭാഗം* 

*ഡോ.സുമ* .

*സൈക്യാട്രിവിഭാഗം*

*ഡോ.അഷ്ഫാക്ക്*

*ഡർമ്മറ്റോളജി*

*ഡോ.ഇ.എൻ ലത്തീഫ്*

*ഒപ്താൽമോളജി*

*ഡോ.ബിന്ദു.*.

*കേൻസർ വിഭാഗംTCC* *ഡോ.ബിനീഷ്*.

*നെഫ്രാളജി*

*ഡോ.ജയകുമാർ* 

*ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ*

*ഡോ.മുരളിധരൻ*

*യൂറോളജിവിഭാഗം* *ഡോ ഷൺമുഖദാസ്*

*സർജിക്കൽഓങ്കോളജി*ഡോ ശ്രീകാന്ത്*

*ന്യൂട്രിഷൻക്ലിനിക്ക്*

*പീഡിയാട്രിക് മെഡിസിൻ*

 *ഡോ ഗീത.* 

*പീഡിയാട്രിക് സർജറി* 

*ഡോ.ജോൺസൺ*

*ഗൈനക്ക്*

*ഡോ.ചന്ദ്രമതി*

*വന്ധ്യതക്ലിനിക്ക്*

*ഡോ.പ്രിയ*

*പൾമനോളജി* 

*ഡോ.ജ്യോതി*.

*ഇംഹാൻസ്* *(കുട്ടിക ൾക്ക്മാത്രം)*. 

*ദന്തരോഗവിഭാഗം*

*വാക് ശ്രവണവിഭാഗം*

*ഹെഡ് ഇഞ്ച്വറിക്ലിനിക്ക്* ,,

*ന്യൂട്രിഷൻക്ലിനിക്ക്* കുട്ടികൾ 

*ഹെമറ്റോളജി, (കുട്ടികൾ)*

*ഡോ.ശീതൾ* 

*ടി.ബി ക്ലിനിക്ക്*

ചെസ്റ്റ്ഹോസ്പിറ്റൽ

*ജീറിയാട്രിക്ക് ക്ലിനിക്ക്*

*ഇ എം ജി, ക്ലിനിക്ക്*

*പീഡിയാട്രിക് ഡെർമെറ്റോളജി*

*ചൈൽഡ് ഗൈഡൻസ്*

*പ്രിവൻ്റിവ് ക്ലിനിക്ക്*

 *ഗൈനക്ക് ഓങ്കോളജി*

*ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ*

*ലോക്കൽ ഒ പി*..

*എ ആർ ടി:ക്ലിനിക്ക്* .

 *ഒ.പി.ടിക്കറ്റിന് റഫറൻസ് ലറ്റർനിർബന്ധം .*


Post a Comment

Previous Post Next Post