വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് (മാനന്തവാടി) നാളെ 22/08/2023.ലെ ഒ പി വിവരങ്ങൾ 👇

 *🩺 ജനറൽ ഒ പി- 11.12*

*🩺സർജറി ഒ പി വിഭാഗം-22*

*🩺ഓർത്തോ വിഭാഗം -7*

*🩺 മെഡിസിൻ വിഭാഗം -19*

*🩺ശ്വാസകോശ രോഗ വിഭാഗം -24*


*🩺കുട്ടികളുടെ വിഭാഗം-09.10*

*🩺 ഇ എൻ ടി വിഭാഗം-16*

*🩺വയോജന ക്ലിനിക്ക്-11*

*🩺നേത്ര രോഗ വിഭാഗം-30*

*🩺ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം-44*

*🩺 അർബുദ രോഗ വിഭാഗം-26*

*🩺ജീവിതശൈലി രോഗ ക്ലിനിക്-20*

*🩺പ്രസീജിയർ*

*🩺 കോസ്മെറ്റോളജി*

* സെന്റൽ  പ്രൊസീജിയർ*

രാവിലെ 8 മണി മുതൽ ഉച്ചക്ക് 1 മണി വരെ

 ജനറൽ- ഒപി രാവിലെ 8: മുതൽ വൈകിട്ട് 7:30 വരെആക്‌സിഡന്റ് റെസ്ക്യൂ 24×7 എമർജൻസി ഹെല്പ് ലൈൻ നമ്പർ 9526222277

അപകടങ്ങളിൽ പെടുന്നവരെ എത്രയും പെട്ടൊന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് മാനന്തവാടി യുടെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഫ്രീ സർവീസുമായി ആക്‌സിഡന്റ് റെസ്ക്യൂ 24×7 മാനന്തവാടി ആംബുലൻസ് സർവീസ് 8606295100


Post a Comment

Previous Post Next Post