🏥കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ 08/09/2023 ലെ ഒ പി. വിവരങ്ങൾ
*🩺ജനറൽ ഒ പി*


*🩺ദന്തരോഗ വിഭാഗം*


*🩺ശിശുരോഗ വിഭാഗം*


*🩺സർജറി വിഭാഗം*


*🩺ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം*


*🩺അസ്ഥിരോഗ വിഭാഗം*


*🩺നേത്രരോഗ വിഭാഗം*


*🩺സ്കിൻ രോഗവിഭാഗം*

ഓ പി ടിക്കറ്റ് രാവിലെ 8:00 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 .30 വരെ,അവധിദിവസങ്ങളിൽ 11 .30 വരെ ഫോൺ നമ്പർ 04936 20 6226

*സായാഹ്ന ഒ പി (ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 03 മണിമുതൽ 07: 30വരെ)*(സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല).Post a Comment

Previous Post Next Post