കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽനാളെ (15/09/2023) ലെ ഒ പി. വിവരങ്ങൾ
*✍️ജനറൽ ഒ പി*


*✍️ദന്തരോഗ വിഭാഗം*


*✍️ശിശുരോഗ വിഭാഗം*


*✍️സർജറി വിഭാഗം*


*✍️മാനസികാരോഗ്യ വിഭാഗം*


*✍️ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം*


*✍️അസ്ഥി രോഗ വിഭാഗം*


*✍️ ജനറൽ മെഡിസിൻ വിഭാഗം*


*✍️നേത്ര രോഗ വിഭാഗം*

*ഓ പി ടിക്കറ്റ് രാവിലെ 8:00 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 .30 വരെ* അവധിദിവസങ്ങളിൽ 11 .30 വരെ ഫോൺ നമ്പർ 04936 20 6226

*സായാഹ്ന ഒ പി (ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 03 മണിമുതൽ 07: 30വരെ)*(സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല).Post a Comment

Previous Post Next Post