സുൽത്താൻ ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രി നാളെ (18/09/2023) ലെ ഒപി വിവരങ്ങൾ0️⃣1️⃣ 🩺ശിശുരോഗ വിഭാഗം

0️⃣3️⃣ 🩺 ഇ എൻ ടി വിഭാഗം 

 0️⃣7️⃣🩺  സർജറി വിഭാഗം 

0️⃣8️⃣ 🩺എൻ സി ഡി വിഭാഗം 

0️⃣9️⃣ 🩺 ത്വക്ക് രോഗ വിഭാഗം 

1️⃣0️⃣ 🩺ജനറൽ ഒ പി

1️⃣2️⃣🩺 ദന്ത രോഗ വിഭാഗം

1️⃣3️⃣ 🩺ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം

1️⃣4️⃣ 🩺 ശ്വാസ കോശ വിഭാഗം 

1️⃣6️⃣ 🩺 ഓർത്തോ വിഭാഗം

ഫിസിയോ തെറാപ്പി

( ഒന്നു മുതൽ 18 വയസ്സുവരെ മാത്രം)

*ഒ പി സമയം; 8. 00 മണി മുതൽ 1 വരെ (ഞായർ 12 മണി വരെ മാത്രം)*

☎️ *കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്* *വിളിക്കുക:04936 221 200*


Post a Comment

Previous Post Next Post