കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ നാളെ (22/09/2023) ലെ ഒ പി. വിവരങ്ങൾ*🩺ജനറൽ ഒ പി*

*🩺ശിശുരോഗ വിഭാഗം*

*🩺ദന്തരോഗ വിഭാഗം*

*🩺സർജറി വിഭാഗം*

*🩺ത്വക് രോഗ വിഭാഗം*

*🩺ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം*

*🩺അസ്ഥി രോഗ വിഭാഗം*

ഓ പി ടിക്കറ്റ് രാവിലെ 8:00 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 .30 വരെ,അവധിദിവസങ്ങളിൽ 11 .30 വരെ ഫോൺ നമ്പർ 04936206226

*സായാഹ്ന ഒ പി (ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 03 മണിമുതൽ 07: 30വരെ)*(സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ).Post a Comment

Previous Post Next Post