കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ . നാളെ (23/09/2023) ലെ ഒപി വിവരങ്ങൾ*✍️ജനറൽ ഒ പി*


*✍️ശിശുരോഗ വിഭാഗം*


*✍️ദന്തരോഗ വിഭാഗം*


*✍️സർജറി വിഭാഗം*


*✍️ഇ. എൻ. ടി വിഭാഗം*

*ഓ പി ടിക്കറ്റ് രാവിലെ 8:00 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 .30 വരെ* ,അവധിദിവസങ്ങളിൽ 11 .30 വരെ ഫോൺ നമ്പർ 04936206226

*സായാഹ്ന ഒ പി (ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 03 മണിമുതൽ 07: 30വരെ)*(സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ).


Post a Comment

Previous Post Next Post