വളാഞ്ചേരിയിൽ പുഴുവരിച്ച നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

 മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരി കോഴിക്കോട് റോഡിൽ ഗ്രാൻഡ് ബാറിനു പിറകുവശത്ത് അളോയിഞ്ഞ പറമ്പിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത വിധം അഴുകിയ നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് വളാഞ്ചേരി പോലീസും മലപ്പുറം ഫോറൻസിക്ക് വിധക്തരും സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു. മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല മൃതുദേഹത്തിന് ദിവസങ്ങളോളം പഴക്കം ഉണ്ട് എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം 

Post a Comment

Previous Post Next Post