മരണപ്പെട്ട ആളെ തിരിച്ചറിയുമോ

 മലപ്പുറം ചേളാരി ഭാഗത്ത് നിന്നും കുഴഞ്ഞു വീണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ട ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ആളെ തിരിച്ചറിയുന്നവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക

ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ID കാർഡിൽ മലപ്പുറം താനൂർ ബ്ലോക്ക്‌ ഓഫിസിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന വിയ്യാം വീട്ടിൽ കുമാരന്റ മകൻ V V സുരേഷ് എന്നാണ് 

 ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ 

നാസർ മായനാട് 9605848384

Post a Comment

Previous Post Next Post