അജ്ഞാത മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിവയനാട്  പുൽപ്പള്ളി സീതാദേവി ക്ഷേത്രത്തോട് ചേർന്ന ഭൂമിയിൽ അജ്ഞാത മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. പുരുഷന്റെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. വെള്ളമുണ്ടും കള്ളിഷർട്ടുമാണ് വേഷം. മൃതദേഹം അഴുകിയ നിലയിലാണ്. കൃഷിയിടത്തിൽ ജോലിക്കെത്തിയ തൊഴിലാളികളാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. പുൽപ്പള്ളി പോലീസ് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.

Post a Comment

Previous Post Next Post