സുൽത്താൻ ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രി നാളെ (16/10/2023) ലെ ഒപി വിവരങ്ങൾ1️⃣0️⃣ 🩺 ജനറൽ ഒ പി

1️⃣2️⃣🩺 ദന്ത രോഗ വിഭാഗം

1️⃣3️⃣ 🩺ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം

*ഒ പി സമയം; 8. 00 മണി മുതൽ 1 വരെ (ഞായർ 12 മണി വരെ മാത്രം)*

☎️ *കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്* *വിളിക്കുക:04936 221 200*Post a Comment

Previous Post Next Post