കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ നാളെ (18/10/23) ലെ ഒ പി. വിവരങ്ങൾ*🩺ജനറൽ ഒ പി*

*🩺ശിശുരോഗ വിഭാഗം*

*🩺ദന്തരോഗ വിഭാഗം*

*🩺 ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം*

*🩺ത്വക്ക് രോഗ വിഭാഗം*

*🩺ജനറൽ മെഡിസിൻ വിഭാഗം*

*🩺മാനസികാരോഗ്യ വിഭാഗം* 

*🩺സായാഹ്ന ഒ പി വിഭാഗം*

(03 മണി മുതൽ 7.30 മണി വരെ മാത്രം. സായാഹ്ന ഒപിയിൽ സ്പെഷ്യലിറ്റി ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.)

 ഒ പി ടിക്കറ്റ് രാവിലെ 8:00 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12:30വരെ,അവധി ദിവസങ്ങളിൽ 11 .30 വരെ 


☎️ഫോൺ നമ്പർ 04936 20 6226


*☀️സായാഹ്ന ഒ പി (ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 03 മണിമുതൽ 07: 30 വരെ)*(സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല)


Post a Comment

Previous Post Next Post