വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് (മാനന്തവാടി) നാളെ 20/10/2023.ലെ ഒ പി വിവരങ്ങൾ 👇*Medicine*.           ✅

*Surgery*.              ✅            

*Gynecology*.       ✅

*Pulmonology*.     ❌

*Psychiatry*.         ✅        

*Paediatric*.          ✅

 *Cardiology*.        ❌

*ENT*.                    ✅

*Ophthalmology*  ✅

*PMR*.                    ✅               

*Orthopedic*.         ✅

*Dermatology*.      ✅

*Dental*.                  ✅

*രാവിലെ 8 മണി മുതൽ ഉച്ചക്ക് 1 മണി വരെ*

 *ജനറൽ- ഒപി രാവിലെ 8: മുതൽ വൈകിട്ട് 7:30 വരെ*

ആക്‌സിഡന്റ് റെസ്ക്യൂ 24×7 എമർജൻസി ഹെല്പ് ലൈൻ നമ്പർ 9526222277

 NB :മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയം.. ഒപി ലിസ്റ്റിലെ മാറ്റങ്ങൾ അറിയാൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക....

Post a Comment

Previous Post Next Post