എടവണ്ണയിൽ പാലത്തിനടിയിൽ നിന്നും മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിഎടവണ്ണ സീതി ഹാജി പാലത്തിന് സമീപം പുരുഷൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി.നാട്ടുകാരും ERF അംഗങ്ങളും സിവിൽ ഡിഫെൻസ് അംഗവും ചേർന്ന് മൃതദേഹം കരക്കടുപ്പിച്ചു. മമ്പാട് ഓടായിക്കൽ കരിക്കാട്ടുമണ്ണ കോളനിയിലെ ബാലൻ എന്ന ആൾ ആണ് മരിച്ചത് എന്ന് ബന്ധുക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.  

Post a Comment

Previous Post Next Post