എടവണ്ണ കാറും ബൈക്കും കൂട്ടി ഇടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ മരണപ്പെട്ടു. മലപ്പുറം എടവണ്ണ വായനശാല പോത്തട്ടിപെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപം കാറും ബൈക്കും കൂട്ടി ഇടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ മരണപ്പെട്ടു.

മുഹമ്മദ് അർഷിൻ

S/oമുഹമ്മദ് ബഷീർ

നങ്കച്ചൻ തൊടിക

പത്തപ്പിരിയം എന്ന ആൾ ആണ് മരിച്ചത്

മൃതദേഹം എടവണ്ണ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ

Post a Comment

Previous Post Next Post