വടക്കാഞ്ചേരിയില്‍ കാർ തലകീഴായ് മറിഞ്ഞു .അപകടത്തില്‍ ചേറൂർ സ്വദേശി 24 വയസ്സുള്ള അനഘയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റുവടക്കാഞ്ചേരിയില്‍ കാർ തലകീഴായ് മറിഞ്ഞു .അപകടത്തില്‍ ചേറൂർ സ്വദേശി 24 വയസ്സുള്ള അനഘയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റു.Post a Comment

Previous Post Next Post