കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് കമ്പിൽ HDFC ബാങ്കിന് സമീപം ബസ്സും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്ക്
 കണ്ണൂർ  തളിപ്പറമ്പ്  കമ്പിൽ HDFC ബാങ്കിന് സമീപം  ബസ്സും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്ക്

 ബൈക്ക് യാത്രക്കാരായ കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് സ്വദേശികൾക്ക് ആണ് പരിക്ക്Post a Comment

Previous Post Next Post