പെരിന്തൽമണ്ണ പട്ടാമ്പി റൂട്ടിൽ പെട്രോൾ പമ്പിനു സമീപം ലോറി മറിഞ്ഞ് അപകടം

 


മലപ്പുറം :  പെരിന്തൽമണ്ണ  പട്ടാമ്പി റൂട്ടിൽ പെട്രോൾ പമ്പിനു സമീപം  ലോറി മറിഞ്ഞ് അപകടം  കർണാടകയിൽ നിന്നും എറണാംകുളത്തേക്ക് കരികയറ്റി വന്ന ലോറിയാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായി വരുന്നു 


Post a Comment

Previous Post Next Post