🏥 നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഇന്നത്തെ ( 19.03.2024) ഓ.പിയിൽ ഉള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങൾ

 


*🩺ക്യാഷ്വാലിറ്റി = ✅*

*🩺ജനറൽ ഒ.പി = ✅*

*🩺മെഡിസിൻ = ✅*

*🩺ശിശുരോഗം = ✅*

*🩺ദന്ത രോഗം = ✅*

*🩺അസ്ഥി രോഗം = ✅*

*🩺ത്വക്ക് രോഗം = ✅*

*🩺പ്രസവം = OT*

*🩺നേത്ര രോഗം = OT*

*🩺ശ്വാസകോശ രോഗം =* *MEDICINE OP* 

*🩺ഇ.എൻ.ടി = OT*

*🩺പാലിയേറ്റീവ് = ✅*

*🩺വിമുക്തി = ✅*

*🩺അനസ്തേഷ്യ = ✅*

*🩺സർജറി = ✅*

*🩺രക്ത ബാങ്ക് = ✅*

*🩺ഫിസിയോ തെറാപ്പി ✅*

*🩺സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക് NCD, STOMACLINIC,SWAS CLINIC *

സംശയങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം 04931220351

 NB :മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയം.. ഒപി ലിസ്റ്റിലെ മാറ്റങ്ങൾ അറിയാൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക....

Post a Comment

Previous Post Next Post