ലോറിയിടിച്ച് അജ്ഞാതൻ മരിച്ചു എറണാകുളം: ലോറിയിടിച്ച് അജ്ഞാതൻ മരിച്ചു. നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ലോറിയുടെ പുറകിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. ലോറിക്ക് പിന്നിലിരുന്ന് ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാതെ ഡ്രൈവർ വാഹനം വേഗത്തിൽ പുറകിലോട്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു.


അപ്രതീക്ഷിതമായി ലോറി പിന്നിലേക്ക് എടുത്തപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്ന ആൾക്ക് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനായില്ല. നിമിഷങ്ങൾക്കുളളിൽ ലോറിയുടെ ചക്രങ്ങൾ ഇയാളുടെ മുകളിലൂടെ കയറിയിറങ്ങി. ഇയാൾ സംഭവ സ്ഥലത്തുവച്ച് തന്നെ മരണപ്പെട്ടു. ഇയാളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു വരികയാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

Post a Comment

Previous Post Next Post